For a better experience, click the Compatibility Mode icon above to turn off Compatibility Mode, which is only for viewing older websites.  چاپ        ارسال به دوست

چشم انداز انرژی با برآوردهایی تا سال 2050


چشم انداز انرژی با برآوردهایی تا سال 2050

هلدینگ آتیه اندیشان مس/ چشم انداز بین المللی انرژی، تحلیل هایی را درباره بازار انرژی جهان در 16 منطقه تا سال 2050 ارائه کرده است. این گزارش که از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شده در ابتدا خاطر نشان کرده که پیش بینی های بازار انرژی احتمالی و غیر قطعی هستند، چراکه تغییرات جمعیتی، روندهای اقتصادی، پیشرفت های فناوری و در دسترس بودن منابعی که مصرف انرژی را تحریک می کند، همواره دچار دگرگونی می شود.

 

رفرانس: در نمودارها و تحلیل های مربوط به چشم انداز بین المللی انرژی، موردی به نام رفرانس(مرجع) مشاهده می شود که در توضیح آن آمده است: «مورد رفرانس نشان دهنده روندهای کنونی و ارتباط میان عرضه، تقاضا و قیمت ها در آینده است. در واقع دارای مبنای منطقی برای مقایسه با مواردی که شامل فرضیه های جانشین درباره محرک های اقتصادی، سیاست های اقتصادی و دیگر عوامل تعیین کننده سیستم انرژی برای تعیین تاثیر بالقوه این فرضیه هاست.»

مورد رفرانس شامل پیش بینی اقتصاد مناطق و روندهای جمعیتی بر پایه دیدگاه های پیش بینی کنندگان برتر، تغییرات برنامه ریزی شده در زیرساخت ها و فرضیات مربوط به افزایش هزینه ها و رشد کارایی بر مبنای فناوری های شناخته شده است.

 

کف و سقف قیمتی: اداره اطلاعات انرژی آمریکا در این گزارش، قیمت های کف و سقف نفت را با مفروضات عرضه و تقاضا در نظر گرفته است. این گزارش در موضوع کف قیمتی این چنین توضیح می دهد: کاهش فعالیت اقتصادی بویژه در کشورهایی که بخشی از OECD (سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) نیستند، برای مصرف نفت نومیدکننده خواهد بود. با این وجود، کاهش هزینه های اکتشاف و در دسترس بودن منابع بیشتر به عرضه بیشتر فرآورده های نفتی خواهد انجامید. در نتیجه، کاهش قیمت نفت، سبب افزایش مصرف و دلسردی برنامه حفاظت از منابع خواهد شد.

همچنین این گزارش در توضیح عنوان سقف قیمت نفت می افزاید: تقاضای انرژی به دلیل اینکه رشد کشورهای غیر عضو OECD (سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه)سریع تر از مورد رفرانس است، حتی با وجود محدودیت شرایط عرضه رشد خواهد داشت. هرچند مصرف انرژی افزایش خواهد یافت، اما رشد قیمت نفت، افزایش در سوخت های زیستی را محدود خواهد کرد.  

نمودار 1- پیش بینی قیمت نفت و مصرف انرژی جهان


از سال های 2018 تا 2050 میلادی، پیش بینی رشد تولید ناخالص جهان برای مورد رفرانس 3 درصد، برای نمونه رشد اقتصادی بالا 3.7 درصد و همچنین نمونه رشد اقتصادی پایین 2.4 درصد است.

برای کشورهای عضو OECD در این دوره زمانی به ترتیب افزایش 1.5 درصد، 2.1 درصد و 1.1 درصد در موارد رفرانس، رشد بالا و رشد پایین پیش بینی شده است.

در مورد کشورهای غیر OECD به ترتیب این ارقام 3.8 درصد، 4.6 درصد و 3.2 درصد برآورد شده است. به طور کلی از دهه 1990 میلادی، کشورهای غیر OECD، رشد عمده اقتصادی را همراه با رشد قوی تقاضای انرژی برعهده گرفته اند.

نمودار 2- پیش بینی رشد اقتصادی


ژاپن بین کشورهای OECD و روسیه از کشورهای غیر OECD به دلیل پیر شدن نیروی کار و کاهش جمعیت، کندترین رشد اقتصادی را خواهند داشت. هند، چین، دیگر آسیایی ها و همچنین آفریقا بین کشورهای غیر OECD به طور میانگین با رشد 4 درصدی مواجه خواهند شد. این کشورها دو سوم جمعیت جهان در سال 2018 را تشکیل دادند.

نمودار 3- رشد اقتصادی در برخی کشورهای OECD و غیرOECD


رشد تولید ناخالص چین چین در مقایسه با سال های 2000 تا 2010 (زمانی که رشد GDP این کشور بیش از 10 درصد بود) کندتر خواهد شد.

 

 

نمودار 4- افزایش  50 درصدی مصرف انرژی تا 2050


در مورد مصرف انرژی، بیشترین رشد مربوط به کشورهای غیر OECD خواهد بود، جایی که رشد قوی اقتصاد منجر به دستیابی به انرژی خواهد شد. این رشد برای کشورهای غیر OECD،70 درصد پیش بینی شده است. در کشورهای عضو OECD رشد مصرف انرژی کندتر و از سال های 2018 تا 2050 میلادی، میزان رشد حدود 15 درصد پیش بینی می شود.

بیش از نیمی از افزایش پیش بینی شده در مصرف انرژی جهان در کشورهای آسیایی غیر OECD (چین و هند) اتفاق خواهد افتاد. تقاضای انرژی در آسیایی های غیر OECD در سال 2018 بیش از هر ناحیه دیگری بود و پیش بینی می شود، این رقم تا سال 2050 به دو برابر افزایش یابد.

چین و هند بالاترین رشد اقتصادی را در یک دهه گذشته داشتند و بنابراین به عنوان مشارکت کننده مهم در رشد تقاضای انرژی باقی خواهند ماند. همچنین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه نیز سهم قابل توجهی در استفاده از انرژی تا سال 2050 میلادی خواهند داشت.

منبع: هفته نامه بازار امروز٠٩:٤٥ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨    /    شماره : ٢٥٥    /    تعداد نمایش : ٧٢