For a better experience, click the Compatibility Mode icon above to turn off Compatibility Mode, which is only for viewing older websites.

 

صرافی آتیه

شرکت صرافی آتیه با مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت دارد. موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارت است از:

 خريد و فروش نقدی ارز و مسكوكات طلا و نقره، نقل و انتقال ارز در چار چوب مقررات ارزی از جمله انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی، ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور